Lista artykułów

Nazwa artykułu
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
Osoba, która przekazała informację: Adriana Zając
11.12.2015 więcej
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10
października 2011 r. w sprawie konsultacji projektu Programu
współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na 2012 r.
11.12.2015 więcej