Lista artykułów

Nazwa artykułu
Program współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
Program współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2016 r.
04.12.2015 więcej
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy
Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
04.12.2015 więcej