Lista artykułów

Nazwa artykułu
Program współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
Program współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2017 r.
07.12.2016 więcej
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy
Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
03.10.2016 więcej