Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Protokół Nr XLIII/06 z 27 października 2006 r.
Protokół Nr XLIII/06 z XLIII Sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 27 października 2006 r. w
budynku Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli rozpoczętej o
godz. 14.00, a zakończonej o godz. 15.45
31.08.2016 więcej
Protokół Nr XLII/06 z 17 października 2006 r.
Protokół Nr XLII/06 z XLII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 17 października 2006 r. w budynku Starostwa
Powiatowego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz.
12.00, a zakończonej o godz. 13.45
31.08.2016 więcej
Protokół Nr XLI/06 z 15 września 2006 r.
Protokół Nr XLI/06 z XLI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 15 września 2006 r. w budynku Starostwa
Powiatowego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz.
10.00, a zakończonej o godz. 10.40
31.08.2016 więcej
Protokół Nr XL/06 z 25 sierpnia 2006 r.
Protokół Nr XL/06 z XL Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 25 sierpnia 2006 r. w budynku Starostwa
Powiatowego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz.
12.00, a zakończonej o godz. 17.30
31.08.2016 więcej
Protokół Nr XXXIX/06 z 7 czerwca 2006 r.
Protokół Nr XXXIX/06 z XXXIX Sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 7 czerwca 2006 r. w budynku
Starostwa Powiatowego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej
o godz. 12.00, a zakończonej o godz. 14.30
31.08.2016 więcej
Protokół Nr XXXVIII/06 z 25 kwietnia 2006 r.
Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII Sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 25 kwietnia 2006 r. w budynku
Starostwa Powiatowego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej
o godz. 12.00, a zakończonej o godz. 17.00
31.08.2016 więcej
Protokół Nr XXXVII/06 z 16 marca 2006 r.
Protokół Nr XXXVII/06 z XXXVII Sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 16 marca 2006 r. w budynku
Komendy Miejskiej Policji w Krośnie ul. Lwowska 28 rozpoczętej
o godz. 13.00, a zakończonej o godz. 18.00
31.08.2016 więcej
Protokół Nr XXXVI/06 z 7 lutego 2006 r.
Protokół Nr XXXVI/06 z XXXVI Sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 7 lutego 2006 r. w budynku
Starostwa Powiatowego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej
o godz. 14.00, a zakończonej o godz. 21.00
31.08.2016 więcej
Protokół Nr XXXV/06 z 31 stycznia 2006 r.
Protokół Nr XXXV/06 z XXXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 31 stycznia 2006 r. w budynku Starostwa
Powiatowego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz.
12.00, a zakończonej o godz. 16.45
31.08.2016 więcej
Protokół Nr XXXIV/05 z 28 grudnia 2005 r.
Protokół Nr XXXIV/05 z XXXIV Sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 28 grudnia 2005 r. w budynku
Starostwa Powiatowego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej
o godz. 13.00, a zakończonej o godz. 15.15
31.08.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się