Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Protokół Nr L/10 z 12 listopada 2010 roku
Protokół Nr L/10 z L Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 12 listopada 2010 roku w Starostwie Powiatowym w
Krośnie rozpoczętej o godz. 10.00 a zakończonej o 12.30
30.08.2016 więcej
Protokół Nr XLIX/10 z 29 października 2010 roku
Protokół Nr XLIX/10 z XLIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 29 października 2010 roku w Starostwie Powiatowym
w Krośnie rozpoczętej o godz. 10.00 a zakończonej o 12.00
30.08.2016 więcej
Protokół Nr XLVIII/10 z 16 września 2010 roku
Protokół Nr XLVIII/10 z XLVIII Sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 16 września 2010 roku w
Starostwie Powiatowym w Krośnie rozpoczętej o godz. 13.00, a
zakończonej o 15.30
30.08.2016 więcej
Protokół Nr XLVII/10 z 20 sierpnia 2010 roku
Protokół Nr XLVII/10 z XLVII Sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 20 sierpnia 2010 roku w
Starostwie Powiatowym w Krośnie rozpoczętej o godz. 9.00, a
zakończonej o 9.40
30.08.2016 więcej
Protokół Nr XLVI/10 z 29 lipca 2010 roku
Protokół Nr XLVI/10 z XLVI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 29 lipca 2010 roku w Starostwie Powiatowym w
Krośnie rozpoczętej o godz. 15.15, a zakończonej o 15.45
30.08.2016 więcej
Protokół Nr XLV/10 z 29 lipca 2010 roku
Protokół Nr XLV/10 z XLV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 29 lipca 2010 roku w Starostwie Powiatowym w
Krośnie rozpoczętej o godz. 13.00, a zakończonej o 15.00
30.08.2016 więcej
Protokół Nr XLIII/10 z 9 czerwca 2010 roku
Protokół Nr XLIII/10 z XLIII Sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 9 czerwca 2010 roku w Starostwie
Powiatowym w Krośnie rozpoczętej o godz. 9.30, a zakończonej o
12.45
30.08.2016 więcej
Protokół Nr XLII/10 z 27 maja 2010 roku
Protokół Nr XLII/10 z XLII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 27 maja 2010 roku w Zespole Szkół w Iwoniczu
rozpoczętej o godz. 9.00, a zakończonej o 12.15
30.08.2016 więcej
Protokół Nr XLI/10 z 29 kwietnia 2010 roku
Protokół Nr XLI/10 z XLI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w
Krośnie rozpoczętej o godz. 14.00, a zakończonej o 15.15
30.08.2016 więcej
Protokół Nr XL/10 z 16 kwietnia 2010 roku
Protokół Nr XL/10 z XL Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 16 kwietnia 2010 roku w sali artKina, ul.
Bieszczadzka 1, w Krośnie rozpoczętej o godz. 10.00 a
zakończonej o godz. 11.00. poświęconej ustanowieniu Świętego
Józefa Sebastiana Pelczara PATRONEM POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
30.08.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się