Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Protokół Nr XLIII/2014 z 13 listopada 2014 roku
Protokół Nr XLIII/2014 z XLIII sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 13 listopada 2014 roku w sali
konferencyjnej Hotelu Krosno -Nafta ul. Lwowska 21 w Krośnie
rozpoczętej o godz. 10.00, a zakończonej o godz. 13.20
26.08.2016 więcej
Protokół Nr XLII/2014 z 21 października 2014 roku
Protokół Nr XLII/2014 z XLII sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 21 października 2014 roku w
Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej
o godz. 10.00, a zakończonej o godz. 14.25
26.08.2016 więcej
Protokół Nr XLI/2014 z 3 wrześnie 2014 roku
Protokół Nr XLI/2014 z XLI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 3 wrześnie 2014 roku w Starostwie Powiatowym w
Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz. 10.00, a
zakończonej o godz. 14.00
26.08.2016 więcej
Protokół Nr XL/2014 z 26 czerwca 2014 roku
Protokół Nr XL/2014 z XL sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 26 czerwca 2014 roku w Liceum Ogólnokształcącym
im. M. Konopnickiej w Jedliczu rozpoczętej o godz. 10.00, a
zakończonej o godz. 14.00
26.08.2016 więcej
Protokół Nr XXXIX/2014 z 28 maja 2014 roku
Protokół Nr XXXIX/2014 z XXXIX sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 28 maja 2014 roku w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz.
10.00, a zakończonej o godz. 14.00
26.08.2016 więcej
Protokół Nr XXXVIII/2014 z 25 marca 2014 roku
Protokół Nr XXXVIII/2014 z XXXVIII sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 25 marca 2014 roku w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz.
8.30, a zakończonej o godz. 10.35
26.08.2016 więcej
Protokół Nr XXXVII/2014 z 20 lutego 2014 roku
Protokół Nr XXXVII/2014 z Nadzwyczajnej XXXVII sesji Rady
Powiatu Krośnieńskiego odbytej w dniu 20 lutego 2014 roku w
Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej
o godz. 15.00, a zakończonej o godz. 16.15
26.08.2016 więcej
Protokół Nr XXXVI/2014 z 10 lutego 2014 roku
Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 10 lutego 2014 roku w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz.
10.00, a zakończonej o godz. 12.15
26.08.2016 więcej
Protokół Nr XXXV/2013 z 23 grudnia 2013 roku
Protokół Nr XXXV/2013 z XXXV sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 23 grudnia 2013 roku w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz.
13.00, a zakończonej o godz. 13.50
26.08.2016 więcej
Protokół Nr XXXIV/2013 z 22 listopada 2013 roku
Protokół Nr XXXIV/2013 z Nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 22 listopada 2013 roku w
Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej
o godz. 13.00, a zakończonej o godz. 13.50
26.08.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się