Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Protokół Nr XLIV/2018 z dnia 15 października 2018 roku
Protokół Nr XLIV/2018 z XLIV sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 15 października 2018 roku w
Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej
o godz. 10:00, a zakończonej ok godz. 14:40
20.11.2018 więcej
Protokół Nr XLIII/2018 z dnia 14 września 2018 roku
Protokół Nr XLIII/2018 z Nadzwyczajnej XLIII sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 14 września 2018 roku w
Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej
o godz. 14:00, a zakończonej ok godz. 14:30
23.10.2018 więcej
Protokół Nr XLII/2018 z dnia 7 września 2018 roku
Protokół Nr XLII/2018 z XLII sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 7 września 2018 roku w
Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej
o godz. 10:00, a zakończonej ok godz. 14:40
23.10.2018 więcej
Protokół Nr XLI/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku
Protokół Nr XLI/2018 z Nadzwyczajnej XLI sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 27 lipca 2018 roku w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz.
13:00, a zakończonej ok godz. 15:00
17.09.2018 więcej
Protokół Nr XL/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku
Protokół Nr XL/2018 z XL sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 28 czerwca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w
Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz. 13:00, a
zakończonej ok godz. 13:35
17.09.2018 więcej
Protokół Nr XXXIX/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku
Protokół Nr XXXIX/2018 z XXXIX sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 13 czerwca 2018 roku w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz.
13:00, a zakończonej ok godz. 16:50
17.09.2018 więcej
Protokół Nr XXXVIII/2018 z dnia 9 czerwca 2018 roku
Protokół Nr XXXVIII/2018 z Uroczystej XXXVIII sesji Rady
Powiatu Krośnieńskiego odbytej w dniu 9 czerwca 2018 roku w
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego
Łukasiewicza w Bóbrce rozpoczętej o godz. 15:00, a
zakończonej ok godz. 18:00
17.09.2018 więcej
Protokół Nr XXXVII/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 roku
Protokół Nr XXXVII/2018 z XXXVII sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 6 kwietnia 2018 roku w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz.
10:00, a zakończonej ok godz. 14:35
20.06.2018 więcej
Protokół Nr XXXVI/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku
Protokół Nr XXXVI/2018 z XXXVI sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 16 lutego 2018 roku w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz.
10:00, a zakończonej ok godz. 13:20
12.04.2018 więcej
Protokół Nr XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
Protokół Nr XXXV/2017 z XXXV sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz.
10:00, a zakończonej ok godz. 13:50
26.02.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się