Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Protokół Nr XXIX/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku
Protokół Nr XXIX/2021 z XXIX sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w trybie on - line w dniu 29 czerwca
2021 roku rozpoczętej o godz. 11.00 a zakończonej ok godz.
13.30.
30.09.2021 więcej
Protokół Nr XXVIII/2021 z dnia 28 maja 2021 roku
Protokół Nr XXVIII/2021 z XXVIII sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w trybie on - line w dniu 28 maja 2021
roku rozpoczętej o godz. 9.00 a zakończonej ok godz. 13.45.
13.09.2021 więcej
Protokół Nr XXVII/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku
Protokół Nr XXVII/2021 z XXVII sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w trybie on - line w dniu 8 kwietnia
2021 roku rozpoczętej o godz. 10.15 a zakończonej ok godz.
13.55.
19.05.2021 więcej
Protokół Nr XXVI/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku
Protokół Nr XXVI/2021 z XXVI sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w trybie on - line w dniu 19 lutego 2021
roku rozpoczętej o godz. 10.00 a zakończonej ok godz. 12.45.
18.05.2021 więcej
Protokół Nr XXV/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku
Protokół Nr XXV/2021 z XXV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w trybie on - line w dniu 28 stycznia 2021 roku
rozpoczętej o godz. 13.00 a zakończonej ok godz. 13.35.
03.03.2021 więcej
Protokół Nr XXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku
Protokół Nr XXIV/2020 z XXIV sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w trybie on - line w dniu 29 grudnia
2020 roku rozpoczętej o godz. 9.00 a zakończonej ok godz. 12.00
03.03.2021 więcej
Protokół Nr XXIII/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku
Protokół Nr XXIII/2020 z XXIII zdalnej sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 1 grudnia 2020 roku rozpoczętej
o godz. 15.00, a zakończonej ok. godz. 12.35.
10.02.2021 więcej
Protokół Nr XXII/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku
Protokół Nr XXII/2020 z XXII Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 2 listopada 2020 roku w
Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej
o godz. 15.05, a zakończonej ok. godz. 15.15.
15.12.2020 więcej
Protokół Nr XXI/2020 z dnia 16 października 2020 roku
Protokół Nr XXI/2020 z XXI Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 16 października 2020 roku w
Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej
o godz. 13.00, a zakończonej ok. godz. 13.35.
26.11.2020 więcej
Protokół Nr XX/2020 z dnia 25 września 2020 roku
Protokół Nr XX/2020 z XX sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 25 września 2020 roku w Starostwie Powiatowym w
Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz. 9:00, a
zakończonej ok godz. 11:00
26.11.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się