Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół Nr XVII/2020 z dnia 5 marca 2020 roku
Protokół Nr XVII/2020 z XVII sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 5 marca 2020 roku w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz.
10:00, a zakończonej ok godz. 12:50
23.04.2020 więcej
Protokół Nr XVI/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku
Protokół Nr XVI/2020 z XVI Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 5 lutego 2020 roku w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz.
15:00, a zakończonej ok godz. 15:20
20.02.2020 więcej
Protokół Nr XV/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku
Protokół Nr XV/2020 z XV Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 20 stycznia 2020 roku w
Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej
o godz. 16:00, a zakończonej ok godz. 16:40
07.02.2020 więcej
Protokół Nr XIV/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku
Protokół Nr XIV/2019 z XIV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 20 grudnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w
Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz. 9:00, a
zakończonej ok godz. 12:50
23.01.2020 więcej
Protokół Nr XIII/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku
Protokół Nr XIII/2019 z XIII sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 29 listopad 2019 roku w
Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej
o godz. 9:00, a zakończonej ok godz. 11:15
09.01.2020 więcej
Protokół Nr XII/2019 z dnia 25 października 2019 roku
Protokół Nr XII/2019 z XII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 25 października 2019 roku w Starostwie Powiatowym
w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz. 9:00, a
zakończonej ok godz. 14:00
02.12.2019 więcej
Protokół Nr XI/2019 z dnia 30 września 2019 roku
Protokół Nr XI/2019 z XI Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 30 września 2019 roku w
Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej
o godz. 15:10, a zakończonej ok godz. 15:25
17.10.2019 więcej
Protokół Nr X/2019 z dnia 13 września 2019 roku
Protokół Nr X/2019 z X Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 13 września 2019 roku w
Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej
o godz. 14:00, a zakończonej ok godz. 14:30
17.10.2019 więcej
Protokół Nr IX/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
Protokół Nr IX/2019 z IX sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego
odbytej w dniu 30 sierpnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w
Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz. 12:00, a
zakończonej ok godz. 14:55
26.09.2019 więcej
Protokół Nr VIII/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku
Protokół Nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego odbytej w dniu 8 lipca 2019 roku w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz.
15:30, a zakończonej ok godz. 15:55
24.07.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się