2015-10-29

Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu

Forma organizacyjno-prawna: jednostka budżetowa

 

Adres:
Widacz 136 
38-430 Miejsce Piastowe


tel. 13 422-00-79
strona BIP: bip.zetorzeszow.pl/rddwidacz

Dyrektor Lucyna Barszczowska