2015-10-30

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie

Forma organizacyjno-prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Adres:
ul. Grodzka 45
38-400 Krosno

tel. centrala 13 432-02-22
fax 13 432-30-82
strona internetowa: www.999krosno.pl
strona BIP: bip.zetorzeszow.pl/pogotowiekrosno
e-mail: pogotowie@krosno.home.pl

Dyrektor Andrzej Jurczak