2015-11-04

Samodzielne stanowisko pracy - Audytor Wewnętrzny

Nr pokoju: 413, tel.  13 43-75-798
adres e- mail:
audytor@powiat.krosno.pl

 

Do zadań audytora wewnętrznego należy:

 • niezależna i obiektywna ocena systemów zarządzania i kontroli, w szczególności:
  -   przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej,
  -   ocena wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,
  -   ocena zabezpieczenia mienia,
  -   ocena efektywności i gospodarności wykorzystywania zasobów,
 • analiza ryzyka w działalności Starostwa,
 • sporządzanie planów audytu oraz sprawozdań z wykonywanych zadań audytowych,
 • przeprowadzanie audytów finansowych, operacyjnych, informatycznych, zarządzania, gospodarności, efektywności itp., zgodnie z planem audytu,
 • ocena systemu kontroli zarządczej.