2015-10-30

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie

Forma organizacyjno-prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Adres:
ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno

tel./fax 13 43 638 83
strona BIP: bip.zetorzeszow.eu/spzoskrosno
e-mail: spzos@xl.wp.pl

Dyrektor Joanna Jarosz