Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Świadczenie usług pocztowych dla Powiatu Krośnieńskiego, tj. Starostwa Powiat... 2018-11-02 10:30 przetarg nieograniczony 2018-11-20 Zobacz
2 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych 2018-10-17 10:30 przetarg nieograniczony 2018-10-31 Zobacz
3 Remont drogi powiatowej Nr 2003R Równe (Kopalnia) w m. Równe 2018-10-22 10:30 przetarg nieograniczony 2018-10-24 Zobacz
4 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - J... 2018-10-03 10:45 przetarg nieograniczony 2018-10-17 Zobacz
5 Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno - Iskrzynia w km 0+ 000 - 0 + 665 2018-10-03 10:45 przetarg nieograniczony 2018-10-11 Zobacz
6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska 2018-09-18 10:45 przetarg nieograniczony 2018-09-19 Zobacz
7 Przebudowa drogi powiatowej nr 1945R Jaszczew - Jedlicze 2018-08-09 10:30 przetarg nieograniczony 2018-08-24 Zobacz
8 Przebudowa dróg powiatowych: nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin oraz nr 1898R C... 2018-07-27 10:30 przetarg nieograniczony 2018-08-23 Zobacz
9 Remont dróg powiatowych: Nr 2113R Pastwiska - Puławy w km 2 + 045 - 3 + 320 o... 2018-08-14 10:30 przetarg nieograniczony 2018-08-20 Zobacz
10 Przebudowa drogi powiatowej nr 2009R - Droga przez wieś Klimkówka wraz z budo... 2018-06-28 13:13 przetarg nieograniczony 2018-07-03 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się