Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wojkówka, Bratkówka, Jas... 2018-02-21 10:30 przetarg nieograniczony 2018-03-22 Zobacz
2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1844R Chrząstówka - Niepla - Przybówka polegaj... 2018-04-05 10:30 przetarg nieograniczony 2018-03-21 Zobacz
3 Bankowa obsługa budżetu Powiatu Krośnieńskiego w okresie od 1 maja 2018 r. do... 2018-03-23 10:30 przetarg nieograniczony 2018-03-20 Zobacz
4 Przebudowa drogi powiatowej nr 1972R Iskrzynia - Haczów -Trześniów od km 0 + ... 2018-03-22 10:30 przetarg nieograniczony 2018-03-20 Zobacz
5 Przebudowa drogi powiatowej nr 1962R Krosno - Głębokie - Czarnorzeki - Jasien... 2018-03-27 10:30 przetarg nieograniczony 2018-03-12 Zobacz
6 Wykonanie drobnych prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem przez Starostw... 2018-02-20 10:30 przetarg nieograniczony 2018-02-26 Zobacz
7 Remont drogi powiatowej Nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka w km 0 + 775 - 2... 2017-12-05 10:30 przetarg nieograniczony 2017-12-06 Zobacz
8 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych 2017-11-24 10:30 przetarg nieograniczony 2017-11-30 Zobacz
9 Świadczenie usług pocztowych dla Powiatu Krośnieńskiego, tj. Starostwa Powiat... 2017-10-20 10:30 przetarg nieograniczony 2017-10-26 Zobacz
10 Przebudowa drogi powiatowej nr 1962R Krosno - Czarnorzeki - Jasienica Rosieln... 2017-10-17 10:30 przetarg nieograniczony 2017-10-18 Zobacz