2017-01-16

Skład Rady Powiatu Krośnieńskiego VI Kadencji (lata 2018 - 2023)

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Ginalski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kenar

 

Skład Rady Powiatu Krośnieńskiego
 

 1. Marek Aftanas
 2. Józef Bek
 3. Piotr Bril
 4. Andrzej Dziugan
 5. Zenon Fedak
 6. Zygmunt Ginalski
 7. Kazimierz Gładysz
 8. Andrzej Guzik
 9. Marcin Józefowicz
 10. Adolf Kasprzyk
 11. Stanisław Kenar
 12. Andrzej Krężałek
 13. Grzegorz Nieradka
 14. Maria Parylak
 15. Jan Pelczar
 16. Marian Pelczar
 17. Daniel Piwowar
 18. Stanisław Sajdak
 19. Tomasz Sieniawski
 20. Teresa Sirko
 21. Iwona Stefanik
 22. Monika Subik
 23. Józefa Winnicka – Sawczuk

      

Siedziba Rady Powiatu Krośnieńskiego

Budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
p. 302
tel. 13 43-75-717
e-mail : rada@powiat.krosno.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się