2017-01-16

Skład Rady Powiatu Krośnieńskiego

Przewodniczący Rady Powiatu                  Kazimierz Gładysz
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu           Jan Krygowski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu           Józef Turek


Skład Rady Powiatu Krośnieńskiego

1. Marek Aftanas                           
2. Piotr Bril
3. Zenon Fedak                              
4. Kazimierz Gładysz                              
5. Andrzej Guzik                                  
6. Stanisław Józefczyk                               
7. Jan Juszczak                                         
8. Marian Janik                               
9. Adolf Kasprzyk                          
10. Stanisław Kenar                                 
11. Andrzej Krężałek                            
12. Jan Krygowski                              
13. Aleksander Mercik                                                        
14. Jan Pelczar                            
15. Marian Pelczar                                 
16. Daniel Piwowar                                
17. Teresa Sirko                                       
18. Iwona Stefanik                                         
19. Monika Subik                                         
20. Dorota Tomasiewicz                              
21. Józef Turek  
22. Piotr Waśko                                          
23. Bogusław Zaforemski
Edward Nowak - wygaśnięcie mandatu                    

Siedziba Rady Powiatu Krośnieńskiego

Budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
p. 302
tel. 13 43-75-717
e-mail : rada@powiat.krosno.pl