2017-01-16

Skład Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

Starosta Krośnieński -  Jan Juszczak
kontakt: starosta@powiat.krosno.pl
 tel. 13 43-75-713

Starosta Krośnieński przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 14:30 - 16:30 - pokój nr 311.

Wicestarosta Krośnieński -  Adolf Kasprzyk
kontakt: wicestarosta@powiat.krosno.pl
 tel. 13 43-75-720

Dyrektor - Etatowy Członek Zarządu -  Aleksander Mercik
kontakt: dyrektor@powiat.krosno.pl
 tel. 13 43-75-719

Członek Zarządu -  Iwona Stefanik

Członek Zarządu -  Stanisław Józefczyk