Lista artykułów

Nazwa artykułu
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 29 czerwca 2021 roku do 27 września 2021 roku.
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od
dnia 29 czerwca 2021 roku do 27 września 2021 roku.
05.10.2021 więcej
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 28 maja do dnia 29 czerwca 2021 roku.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od
dnia 28 maja do dnia 29 czerwca 2021 roku.
02.07.2021 więcej
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 8 kwietnia do dnia 28 maja 2021 roku.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od
dnia 8 kwietnia do dnia 28 maja 2021 roku.
01.06.2021 więcej
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 19 lutego 2021 r. do dnia 8 kwietnia 2021 r.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od
dnia 19 lutego 2021 r. do dnia 8 kwietnia 2021 r.
14.04.2021 więcej
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 29 grudnia 2020 r. do dnia 19 lutego 2021 r.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od
dnia 29 grudnia 2020 r. do dnia 19 lutego 2021 r.
24.02.2021 więcej
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 2 grudnia 2020 r. do dnia 29 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od
dnia 2 grudnia 2020 r. do dnia 29 grudnia 2020 r.
05.01.2021 więcej
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 25 września 2020 r. do dnia 1 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od
dnia 25 września 2020 r. do dnia 1 grudnia 2020 r.
16.12.2020 więcej
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego od dnia 2 lipca 2020 r. do dnia 24 września 2020 r.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od
dnia 2 lipca 2020 r. do dnia 24 września 2020 r.
05.10.2020 więcej
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego od dnia 16 maja 2020 r. do dnia 1 lipca 2020 r.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od
dnia 16 maja 2020 r. do dnia 1 lipca 2020 r.
15.07.2020 więcej
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 6 marca 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r.
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
oraz wykonania uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od
dnia 6 marca 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r.
18.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się