Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2008 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2008
r.
01.12.2015 więcej
Uchwała Nr 362/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 marca 2009 roku
Uchwała Nr 362/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18
marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2008 rok
01.12.2015 więcej
Uchwała Nr 260/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2008 roku
Uchwała Nr 260/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20
sierpnia 2008 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2008 roku oraz
o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2008
roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz
samorządowych instytucji kultury
01.12.2015 więcej
Rb-Z kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2008
01.12.2015 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2008
01.12.2015 więcej