Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr IX/23/2010 z dnia 2 kwietnia 2010 r.
Uchwała Nr IX/23/2010 z dnia 2 kwietnia 2010 r. składu
orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: sprawozdania Zarządu
Powiatu Krośnieńskiego z wykonania budżetu powiatu za 2009r.
01.12.2015 więcej
Uchwała Nr 558/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 marca 2010 r.
Uchwała Nr 558/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18
marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2009 rok
01.12.2015 więcej
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2009 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2009
r.
01.12.2015 więcej
Uchwała Nr 459/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2009 roku
Uchwała Nr 459/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20
sierpnia 2009 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2009 roku oraz
o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2009
roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz
samorządowych instytucji kultury
01.12.2015 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2009
01.12.2015 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki budżetowej za okres od początku
roku do dnia 30 czerwca roku 2009
01.12.2015 więcej