Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Nr IX/25/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
Uchwała Nr IX/25/2011 z dnia 5 maja 2011 r. składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w
sprawie: sprawozdania Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z
wykonania budżetu powiatu za 2010 r.
30.11.2015 więcej
Raport o pomocy publicznej udzielonej przez PUP od 01.01.2010 - 31.12.2010
Raport o pomocy publicznej udzielonej przez PUP od 01.01.2010 -
31.12.2010
30.11.2015 więcej
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2010 rok
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2010
rok
30.11.2015 więcej
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2010 rok
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Krośnieńskiego za 2010 rok
30.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2010 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec IV kwartału 2010 roku
30.11.2015 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2010 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2010 roku
30.11.2015 więcej
Rb-UN Roczne sprawozdanie na koniec 2010 roku
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z
tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2010 roku
30.11.2015 więcej
Rb-ST roczne sprawozdanie na koniec 2010 r.
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach
bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2010 r.
30.11.2015 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2010 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu
na koniec IV kwartału 2010 roku
30.11.2015 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2010
30.11.2015 więcej
12