Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2011 rok
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2011
rok
30.11.2015 więcej
Uchwała Nr 171/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 marca 2012 roku
Uchwała Nr 171/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19
marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2011 rok
30.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2011 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011
roku
30.11.2015 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2011 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec 2011 roku
30.11.2015 więcej
Rb-UN Roczne sprawozdanie na koniec 2011 roku
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z
tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2011 roku
30.11.2015 więcej
Rb-ST Roczne sprawozdanie na koniec 2011 r.
Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach
bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011 r.
30.11.2015 więcej
Rb-N Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2011 roku
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu
na koniec IV kwartału 2011 roku
30.11.2015 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 - korekta
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2011 - korekta
30.11.2015 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2011
30.11.2015 więcej
Rb-28S Roczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
30.11.2015 więcej
12