Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XVIII/137/2016
Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku w
sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu
Krośnieńskiego za 2015 rok
14.09.2016 więcej
Uchwała Nr IX/17/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: sprawozdania Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z
wykonania budżetu powiatu za 2015 r.
03.06.2016 więcej
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2015 rok
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2015
rok
31.05.2016 więcej
Uchwała Nr 222/2016 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania roczne z wykonania planu
finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2015 rok
05.04.2016 więcej
Uchwała Nr 221/2016 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu
Krośnieńskiego za 2015 rok
05.04.2016 więcej
Uchwała Nr 220/2016 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2015 rok
05.04.2016 więcej
Rb-27S Roczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 - korekta
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 - korekta
02.03.2016 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 - korekta
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2015 - korekta
02.03.2016 więcej
Rb-27S Roczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
26.02.2016 więcej
Rb-28S Roczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
26.02.2016 więcej
123