Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
działka nr 371 o pow. 0,20 ha, położona w Tylawie gm. Dukla
20.09.2017 więcej
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia -
działka nr 3350 o pow. 0,06 ha, położona w miejscowości
Jasionka gm. Dukla
31.08.2017 więcej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Woj. Podk do sprzedaży
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Województwa
Podkarpackiego przeznaczonej do sprzedaży działka 1062/11 i
1062/10 położone w Krośnie przy ul. Korczyńskiej obręb
Krościenko Niżne
29.12.2016 więcej
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 1072/44 o pow. 1,0487 ha położona w Krośnie
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
- działka nr 1072/44 o pow. 1,0487 ha położona w Krośnie
20.12.2016 więcej
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
Działka nr 368 o pow. 0,2504 ha położona w miejscowości
Tylawa gm. Dukla. Termin przetargu: 9 grudnia 2016 roku godz.
9:00
16.09.2016 więcej
12