Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
STANOWISKO RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 21 lipca 2017 roku
w sprawie dalszej kontynuacji inwestycji pn."Przebudowa dróg
powiatowych Nr 1974 R Krosno - Targowiska - Wróblik Szlachecki
oraz Nr 2008 R Wróblik Królewski - Ladzin"
24.07.2017 więcej
Stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 listopada 2016 roku
w sprawie projektu budowy łącznicy kolejowej
01.12.2016 więcej
Apel Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 maja 2015 roku
do Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczący poparcia
przedsięwzięć wnioskowanych przez Wojewódzki Szpital
Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie do ujęcia w zadaniach
indykatywnych RPO 2014-2020
27.10.2015 więcej
Stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 marca 2015 roku
popierające Apel Rady Miasta Krosna o podjęcie działań przez
Zarząd Województwa Podkarpackiego zmierzających do budowy
łącznicy kolejowej pomiędzy linią nr 108 a linią nr 106 oraz
wsparcie tej inwestycji ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
27.10.2015 więcej
Stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu lekarskiego w Miejscu
Piastowym w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
27.10.2015 więcej
Stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 lutego 2013 roku
w sprawie realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej na terenie powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna
27.10.2015 więcej
Stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 listopada 2012 roku
popierające Apel 300 naukowców do polskich parlamentarzystów w
sprawie procedury in vitro i naprotechnologii
27.10.2015 więcej
Stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie poparcia "Apelu Rady Powiatu Mieleckiego"
27.10.2015 więcej
Stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji rezerwy ogólnej - „drogowej”
27.10.2015 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się