Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
STANOWISKO RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 21 lipca 2017 roku
w sprawie dalszej kontynuacji inwestycji pn."Przebudowa dróg
powiatowych Nr 1974 R Krosno - Targowiska - Wróblik Szlachecki
oraz Nr 2008 R Wróblik Królewski - Ladzin"
24.07.2017 więcej
Stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 listopada 2016 roku
w sprawie projektu budowy łącznicy kolejowej
01.12.2016 więcej
Apel Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 maja 2015 roku
do Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczący poparcia
przedsięwzięć wnioskowanych przez Wojewódzki Szpital
Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie do ujęcia w zadaniach
indykatywnych RPO 2014-2020
27.10.2015 więcej
Stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 marca 2015 roku
popierające Apel Rady Miasta Krosna o podjęcie działań przez
Zarząd Województwa Podkarpackiego zmierzających do budowy
łącznicy kolejowej pomiędzy linią nr 108 a linią nr 106 oraz
wsparcie tej inwestycji ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
27.10.2015 więcej
Stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu lekarskiego w Miejscu
Piastowym w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
27.10.2015 więcej
Stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 lutego 2013 roku
w sprawie realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej na terenie powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna
27.10.2015 więcej
Stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 listopada 2012 roku
popierające Apel 300 naukowców do polskich parlamentarzystów w
sprawie procedury in vitro i naprotechnologii
27.10.2015 więcej
Stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie poparcia "Apelu Rady Powiatu Mieleckiego"
27.10.2015 więcej
Stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji rezerwy ogólnej - „drogowej”
27.10.2015 więcej
123