2015-10-09

STAROSTA POWIATU

Starosta Krośnieński -  Jan Juszczak

kontakt: starosta@powiat.krosno.pl

tel. 13 43-75-713

Starosta Krośnieński przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 14:30 - 16:30 - pokój nr 311.