Lista artykułów

Nazwa artykułu
XIX Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 1 lipca br. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w
Krośnie /ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala
308/ odbędzie się XIX Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
17.06.2020 więcej
XVIII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 15 maja br. o godz. 9.00 odbędzie się XVIII Sesja Rady
Powiatu Krośnieńskiego
08.05.2020 więcej
XVII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 5 marca br. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w
Krośnie /ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro,
sala 308/ odbędzie się XVII Sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
27.02.2020 więcej
XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 5 lutego br. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w
Krośnie /ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala
308/ odbędzie się XVI nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
03.02.2020 więcej
XV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 20 stycznia br. o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w
Krośnie /ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro,
sala 308/ odbędzie się XV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
16.01.2020 więcej
XIV Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 20 grudnia br. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w
Krośnie /ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro,
sala 308/ odbędzie się XIV Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
06.12.2019 więcej
XIII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 29 listopada br. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w
Krośnie /ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro,
sala 308/ odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
22.11.2019 więcej
XII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 25 października br. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym
w Krośnie /ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro,
sala 308/ odbędzie się XII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.
18.10.2019 więcej
XI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 30 września br. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w
Krośnie /ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala
308/ odbędzie się XI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
26.09.2019 więcej
X Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 13 września br. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w
Krośnie /ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro,
sala 308/ odbędzie się X Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
11.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się