Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Nadzwyczajna XL sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym
w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro,
sala 308 odbędzie się Nadzwyczajna XL sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
26.06.2018 więcej
XXXIX Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 13 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
29.05.2018 więcej
XXXVIII Uroczysta sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 9 czerwca 2018 roku o godz. 15.00 w Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
odbędzie się Uroczysta XXXVIII sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
29.05.2018 więcej
XXXVII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 6 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy
Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, II piętro, sala posiedzeń
odbędzie się XXXVII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
29.03.2018 więcej
XXXVI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym
w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro,
sala 308 odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
12.02.2018 więcej
XXXV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym
w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro,
sala 308 odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
13.12.2017 więcej
XXXIV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 27 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III
piętro, sala 308 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
20.11.2017 więcej
XXXIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 13 października 2017 roku o godz. 10.00 w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III
piętro, sala 308 odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
05.10.2017 więcej
XXXII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 8 września 2017 roku o godz. 10.00 w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III
piętro, sala 308 odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
05.09.2017 więcej
Nadzwyczajna XXXI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 21 lipca 2017 roku o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w
Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala
308 odbędzie się Nadzwyczajna XXXI sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
20.07.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się