Lista artykułów

Nazwa artykułu
XXX Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 27 września br. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w
Krośnie /ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala
308/ odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
20.09.2021 więcej
XXIX Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 29 czerwca br. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w
Krośnie /ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala
308/ odbędzie się XXIX Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
17.06.2021 więcej
XXVIII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 28 maja br. o godz. 9.00 odbędzie się XXVIII Sesja Rady
Powiatu Krośnieńskiego
21.05.2021 więcej
XXVII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 8 kwietnia br. o godz. 10.00 odbędzie się XXVII Sesja
Rady Powiatu Krośnieńskiego. W związku z panującym w kraju
stanem epidemii obrady będą przeprowadzone w trybie zdalnym
(wideokonferencja). Obrady będą transmitowane na stronie
www.powiat.krosno.pl.
01.04.2021 więcej
XXVI Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 19 lutego br. o godz. 10.00 odbędzie się XXVI Sesja Rady
Powiatu Krośnieńskiego. W związku z panującym w kraju stanem
epidemii obrady będą przeprowadzone w trybie zdalnym
(wideokonferencja). Obrady będą transmitowane na stronie
www.powiat.krosno.pl.
12.02.2021 więcej
XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 28 stycznia br. o godz. 13.00 odbędzie się XXV
Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego. W związku z
panującym w kraju stanem epidemii obrady będą przeprowadzone w
trybie zdalnym (wideokonferencja). Obrady będą transmitowane na
stronie www.powiat.krosno.pl.
26.01.2021 więcej
XXIV Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 29 grudnia br. o godz. 9.00 odbędzie się XXIV Sesja Rady
Powiatu Krośnieńskiego. W związku z panującym w kraju stanem
epidemii obrady będą przeprowadzone w trybie zdalnym
(wideokonferencja). Obrady będą transmitowane na stronie
www.powiat.krosno.pl.
16.12.2020 więcej
XXIII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 1 grudnia br. o godz. 10.00 odbędzie się XXIII Sesja
Rady Powiatu Krośnieńskiego. W związku z panującym w kraju
stanem epidemii obrady będą przeprowadzone w trybie zdalnym
(wideokonferencja). Obrady będą transmitowane na stronie
www.powiat.krosno.pl.
26.11.2020 więcej
XXII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 2 listopada br. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w
Krośnie /ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala
308/ odbędzie się XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
30.10.2020 więcej
XXI Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 16 października br. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym
w Krośnie /ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro,
sala 308/ odbędzie się XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
15.10.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się