Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
III sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 27 grudnia br. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w
Krośnie /ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro,
sala 308/ odbędzie się III sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
13.12.2018 więcej
II sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 30 listopada br. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w
Krośnie /ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala
308/ odbędzie się II sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
26.11.2018 więcej
I sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 21 listopada 2018 roku o godz. 17.00 w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”,
III piętro, sala 308 odbędzie się I sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
14.11.2018 więcej
XLIV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 15 października 2018 roku o godz. 11.00 odbędzie się
XLIV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego /”Elwit”, ul.
Zręcińska, Krosno/
15.10.2018 więcej
Nadzwyczajna XLIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 14 września 2018 roku o godz. 14.00 w Starostwie
Powiatowym w Krośnie odbędzie się Nadzwyczajna XLIII sesja
Rady Powiatu Krośnieńskiego
13.09.2018 więcej
XLII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 7 września 2018 roku o godz. 10.00 w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III
piętro, sala 308 odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
03.09.2018 więcej
Nadzwyczajna XLI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 27 lipca 2018 roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym
w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 odbędzie się Nadzwyczajna XLI
sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
26.07.2018 więcej
Nadzwyczajna XL sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym
w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro,
sala 308 odbędzie się Nadzwyczajna XL sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
26.06.2018 więcej
XXXIX Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 13 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
29.05.2018 więcej
XXXVIII Uroczysta sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
W dniu 9 czerwca 2018 roku o godz. 15.00 w Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
odbędzie się Uroczysta XXXVIII sesja Rady Powiatu
Krośnieńskiego
29.05.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się