2015-10-26

Terminarz dyżurów radnych II kadencji

TERMINARZ

PEŁNIONYCH DYŻURÓW PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO
I WICEPRZEWODNICĄCYCH RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W SIEDZIBIE RADY POWIATU  ORAZ  PRZEZ RADNYCH W SWOICH OKRĘGACH WYBORCZYCH

 

 

 

Imię i Nazwisko
Radnego

Miejsce pełnienia dyżuru
Adres

Termin pełnienia dyżuru
Godziny

1

2

3

Edward Nowak
Izabela Szubra
Edward Prajsnar

Rada Powiatu
Krośnieńskiego
ul. Bieszczadzka 1

38-400 Krosno
bud. A pok. 301

każdy czwartek:

-pierwszy czwartek
m-ca
-w godz. 11.00 – 17.00

-pozostałe czwartki
-w godz. 14.00 - 17.00

Edward Nowak
Grzegorz Nowak
Henryk Wilusz

Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 6

38-460 Jedlicze

każdy pierwszy czwartek
m-ca
-w godz. 16.00 - 18.00

Stanisław Kołacz
Andrzej Gromek
Krzysztof Zawada

Urząd Miasta i Gminy
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla

każdy pierwszy czwartek
 m-ca
-w godz. 12.00 - 16.00

Jan Białas
Stanisław Szostek
Edward Prajsnar
Jacek Kraś

Urząd Gminy
ul. Rynek 14
38-420 Korczyna
Urząd Gminy
38- 471 Wojaszówka

każdy pierwszy czwartek
m-ca
-w godz. 10.00 – 12.00

 

każdy pierwszy czwartek
 m-ca
- w godz. 10.00 – 12.00

 

Paweł Nadziakiewicz
Jan Pelczar
Jan Maternik
Marian Penar
Stanisław Kenar
Barbara Błażejowska
Kopiczak

Biuro Rencistów i Emerytów
budynek Kina
„Irys”
ul. Grunwaldzka 11
38-480 Ryman ów
Urząd Miasta i Gminy
ul.Słoneczna 28
38- 440 Iwonicz Zdrój

każdy pierwszy czwartek
m-ca
-w godz. 15.00 - 17.00

 

 

każdy pierwszy
poniedziałek m-ca
-w godz. 14.00 - 17.00

Roman Guzik
Andrzej Guzik
Zofia Dąbrowska
Dariusz Sobieraj

Urząd Gminy
ul. Dworska 14
38-430 Miejsce Piastowe
Urząd Gminy
ul.Południowa 9
38-422 Krościenko Wyżne

każdy pierwszy czwartek
m-ca
-w godz. 16.00 – 18.00

 

każdy pierwszy czwartek
m-ca
- w godz. 14.00 – 15.00

 

Andrzej Koniecki
Izabela Szubra
Bolesław Kozielec

 

Urząd Gminy
38-458 Chorkówka

każdą pierwszą środę
m-ca
-w godz. 13.00 – 16.00

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się