2015-10-26

Terminarz dyżurów radnych II kadencji

TERMINARZ

PEŁNIONYCH DYŻURÓW PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO
I WICEPRZEWODNICĄCYCH RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W SIEDZIBIE RADY POWIATU  ORAZ  PRZEZ RADNYCH W SWOICH OKRĘGACH WYBORCZYCH

 

 

 

Imię i Nazwisko
Radnego

Miejsce pełnienia dyżuru
Adres

Termin pełnienia dyżuru
Godziny

1

2

3

Edward Nowak
Izabela Szubra
Edward Prajsnar

Rada Powiatu
Krośnieńskiego
ul. Bieszczadzka 1

38-400 Krosno
bud. A pok. 301

każdy czwartek:

-pierwszy czwartek
m-ca
-w godz. 11.00 – 17.00

-pozostałe czwartki
-w godz. 14.00 - 17.00

Edward Nowak
Grzegorz Nowak
Henryk Wilusz

Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 6

38-460 Jedlicze

każdy pierwszy czwartek
m-ca
-w godz. 16.00 - 18.00

Stanisław Kołacz
Andrzej Gromek
Krzysztof Zawada

Urząd Miasta i Gminy
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla

każdy pierwszy czwartek
 m-ca
-w godz. 12.00 - 16.00

Jan Białas
Stanisław Szostek
Edward Prajsnar
Jacek Kraś

Urząd Gminy
ul. Rynek 14
38-420 Korczyna
Urząd Gminy
38- 471 Wojaszówka

każdy pierwszy czwartek
m-ca
-w godz. 10.00 – 12.00

 

każdy pierwszy czwartek
 m-ca
- w godz. 10.00 – 12.00

 

Paweł Nadziakiewicz
Jan Pelczar
Jan Maternik
Marian Penar
Stanisław Kenar
Barbara Błażejowska
Kopiczak

Biuro Rencistów i Emerytów
budynek Kina
„Irys”
ul. Grunwaldzka 11
38-480 Ryman ów
Urząd Miasta i Gminy
ul.Słoneczna 28
38- 440 Iwonicz Zdrój

każdy pierwszy czwartek
m-ca
-w godz. 15.00 - 17.00

 

 

każdy pierwszy
poniedziałek m-ca
-w godz. 14.00 - 17.00

Roman Guzik
Andrzej Guzik
Zofia Dąbrowska
Dariusz Sobieraj

Urząd Gminy
ul. Dworska 14
38-430 Miejsce Piastowe
Urząd Gminy
ul.Południowa 9
38-422 Krościenko Wyżne

każdy pierwszy czwartek
m-ca
-w godz. 16.00 – 18.00

 

każdy pierwszy czwartek
m-ca
- w godz. 14.00 – 15.00

 

Andrzej Koniecki
Izabela Szubra
Bolesław Kozielec

 

Urząd Gminy
38-458 Chorkówka

każdą pierwszą środę
m-ca
-w godz. 13.00 – 16.00