2015-10-26

Terminarz dyżurów radnych III kadencji

TERMINARZ
PEŁNIONYCH DYŻURÓW PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICĄCYCH RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W SIEDZIBIE RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

 

 

Imię i Nazwisko

Miejsce pełnienia dyżuru

Adres

Termin pełnienia dyżuru

Godziny

1

2

3

Przewodniczący Rady -Kazimierz  Krężałek
 
Wiceprzewodniczący Rady- Stanisław Kenar
 

Wiceprzewodniczący Rady - Dariusz Sobieraj

Budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
pok. 303

w każdy wtorek miesiąca:

w godz. 13.00 – 16.00