Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
XXIII Sesja Rady Powiatu
V kadencja | XXIII sesja | 28.12.2016
03.01.2017 więcej
XXII Sesja Rady Powiatu
V kadencja | XXII sesja | 28.11.2016
01.12.2016 więcej
XXI Sesja Rady Powiatu
V kadencja | XXI sesja | 18.10.2016
24.10.2016 więcej
XX Sesja Rady Powiatu
V kadencja | XX sesja | 13.09.2016
20.09.2016 więcej
XIX Sesja Rady Powiatu
V kadencja | XIX sesja | 13.07.2016
14.07.2016 więcej
XVIII Sesja Rady Powiatu
V kadencja | XVIII sesja | 22.06.2016
29.06.2016 więcej
XVII Sesja Rady Powiatu
V kadencja | XVII sesja | 30.05.2016
02.06.2016 więcej
XVI Sesja Rady Powiatu
V kadencja | XVI sesja | 29.04.2016
02.06.2016 więcej
XV Sesja Rady Powiatu
V kadencja | XV sesja | 18.03.2016
29.03.2016 więcej
XIV Sesja Rady Powiatu
V kadencja | XIV sesja | 19.02.2016
24.02.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się