Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
XXXV Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
V kadencja | XXXV sesja | 28.12.2017
05.01.2018 więcej
XXXIV Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
V kadencja | XXXIV sesja | 27.11.2017
05.12.2017 więcej
XXXIII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
V kadencja | XXXIII sesja | 13.10.2017
23.10.2017 więcej
XXXII sesja Rady Powiatu
V kadencja | XXXII sesja | 8.09.2017
15.09.2017 więcej
Nadzwyczajna XXXI sesja Rady Powiatu
V kadencja | XXXI sesja | 21.07.2017
24.07.2017 więcej
Nadzwyczajna XXX sesja Rady Powiatu
V kadencja | XXX sesja | 17.07.2017
19.07.2017 więcej
XXIX Sesja Rady Powiatu
V kadencja | XXIX sesja | 9.06.2017
13.06.2017 więcej
XXVIII Sesja Rady Powiatu
V kadencja | XXVIII sesja | 23.05.2017
25.05.2017 więcej
XXVII Sesja Rady Powiatu
V kadencja | XXVII sesja | 21.04.2017
24.04.2017 więcej
XXVI Sesja Rady Powiatu
V kadencja | XXVI sesja | 30.03.2017
05.04.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się