Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
III sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
VI kadencja | III sesja | 27.12.2018
03.01.2019 więcej
II sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
VI kadencja | II sesja | 30.11.2018
11.12.2018 więcej
I sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
VI kadencja | I sesja | 21.11.2018
27.11.2018 więcej
XLIV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
V kadencja | XLIV sesja | 15.10.2018
23.10.2018 więcej
XLIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
V kadencja | XLIII sesja | 14.09.2018
19.09.2018 więcej
XLII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
V kadencja | XLII sesja | 7.09.2018
17.09.2018 więcej
XLI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
V kadencja | XLI sesja | 27.07.2018
02.08.2018 więcej
XL sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
V kadencja | XL sesja | 28.06.2018
03.07.2018 więcej
XXXIX sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
V kadencja | XXXIX sesja | 13.06.2018
21.06.2018 więcej
XXXVII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego
V kadencja | XXXVII sesja | 6.04.2018
12.04.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się