2018-02-23

XXXVI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

UCHWAŁA NR XXXVI/277/2018 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia powstających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)"

UCHWAŁA NR XXXVI/278/2018 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Doskonali zawodowo / Practically perfect" w ramach programu Erasmus +

UCHWAŁA NR XXXVI/279/2018 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Wojaszówka zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1961R Odrzykoń - Sporne wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1960R Krosno - Odrzykoń na rondo

UCHWAŁA NR XXXVI/280/2018 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/281/2018 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XXXVI/282/2018 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński
 

Załączniki

  Uchwała Nr XXXVI/277/2018 396,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVI/278/2018 346,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVI/279/2018 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVI/280/2018 5,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVI/281/2018 6,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVI/282/2018 422,21 KB (pdf) szczegóły pobierz