Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr IX/23/2010 z dnia 2 kwietnia 2010 r.
składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: sprawozdania
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z wykonania budżetu powiatu za
2009 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/66/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r.
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: informacji Zarządu Powiatu Krośnieńskiego o
przebiegu wykonania budżetu
02.03.2016 więcej
Uchwała Zarządu Nr 459/09
Uchwała Zarządu Nr 459/09
02.03.2016 więcej
Opinia o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego na 2009 rok prognozy kwoty długu
Opinia o prawidłowości załączonej do projektu uchwały
budżetowej Powiatu Krośnieńskiego na 2009 rok prognozy kwoty
długu
02.03.2016 więcej
Możliwość sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2009 r.
Możliwość sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2009 r.
02.03.2016 więcej