Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr IX/25/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: sprawozdania Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z
wykonania budżetu powiatu za 2010 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/75/2010 z dnia 16 września 2010 r.
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: informacji Zarządu Powiatu Krośnieńskiego o
przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/29/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii o prawidłowości załączonej do projektu
uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok
prognozy kwoty długu
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/28/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2010 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/11/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: projektu budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2010 r.
02.03.2016 więcej