Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr IX/1/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: sprawozdania Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z
wykonania budżetu powiatu za 2011 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/9/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2012-2018
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/8/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r.
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2012 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/7/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r.
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego
na 2012 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/58/2011 z dnia 9 września 2011 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: informacji Zarządu Powiatu Krośnieńskiego o
przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/31/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Powiatu Krośnieńskiego
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/30/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2011 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/ 16/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2011 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/15/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2011 - 2019
02.03.2016 więcej