Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr Vl/14/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego z wykonania budżetu powiatu za 2012 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/91/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2013 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/16/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2013 -2018
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/15/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego
na 2013 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/68/2012 z dnia 7 września 2012 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: informacji Zarządu Powiatu Krośnieńskiego o
przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/29/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Powiatu Krośnieńskiego
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/28/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2012 r.
02.03.2016 więcej