Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr IX/3/2014 z dnia 20 marca 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: sprawozdania Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z
wykonania budżetu powiatu za 2013 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/83/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2014 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/18/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego
na 2014 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/17/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2014-2019
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/55/2013 z dnia 10 października 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: wydania opinii o możliwości spłaty przez Powiat
Krośnieński kredytu długoterminowego w kwocie 3.750.000,- zł.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr IX/57/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: informacji Zarządu Powiatu Krośnieńskiego o
przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 r.
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr VI/10/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Powiatu Krośnieńskiego, wynikającej z planowanych i
zaciągniętych zobowiązań
02.03.2016 więcej
Uchwała Nr VI/9/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego przez Powiat Krośnieński w uchwale budżetowej
na 2013 rok
02.03.2016 więcej