Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr IX/12/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: sprawozdania Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z
wykonania budżetu powiatu za 2014 r.
01.12.2015 więcej
Uchwała Nr IX/79/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2015 r.
01.12.2015 więcej
Uchwała Nr IX/15/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2015-2021
01.12.2015 więcej
Uchwała Nr IX/14/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego
na 2015 r.
01.12.2015 więcej
Uchwała Nr IX/42/2014 z dnia 22 września 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: wydania opinii o możliwości spłaty przez Powiat
Krośnieński kredytu długoterminowego w kwocie 6.300.000,- zł
01.12.2015 więcej
Uchwała Nr IX/69/2014 z dnia 3 września 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: informacji Zarządu Powiatu Krośnieńskiego o
przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 r.
01.12.2015 więcej
Uchwała Nr IX/5/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Powiatu Krośnieńskiego
01.12.2015 więcej
Uchwała Nr IX/6/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2014 r.
01.12.2015 więcej