Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr IX/13/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu
Krośnieńskiego na 2016 rok
02.09.2016 więcej
Uchwała Nr IX/17/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: sprawozdania Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z
wykonania budżetu powiatu za 2015 r.
03.06.2016 więcej
Uchwała Nr IX/14/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2016 - 2022
01.12.2015 więcej
Uchwała Nr IX/69/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2016 r.
01.12.2015 więcej
Uchwała Nr IX/51/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2015 r.
01.12.2015 więcej
Uchwała Nr IX/50/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Powiatu Krośnieńskiego
01.12.2015 więcej