Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr VI/34/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu
Krośnieńskiego na 2017 rok
24.01.2017 więcej
Uchwała Nr VI/86/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2016 r.
15.12.2016 więcej
Uchwała Nr VI/34/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2017 - 2023
15.12.2016 więcej
Uchwała Nr IX/64/2016 z dnia 2 września 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: informacji Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 r.
06.09.2016 więcej
Uchwała Nr IX/12/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Powiatu Krośnieńskiego
18.01.2016 więcej
Uchwała Nr IX/11/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2016 r.
18.01.2016 więcej