Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr IX/94/2017 z dnia 4 października 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: informacji Zarządu Powiatu Krośnieńskiego o
przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.
23.11.2017 więcej
Uchwała Nr IX/29/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie w sprawie: sprawozdania Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
09.05.2017 więcej
Uchwała Nr IX/8/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: wydania opinii o możliwości spłaty przez Powiat
Krośnieński kredytu długoterminowego w kwocie 10.050.745,- zł
09.05.2017 więcej
Uchwała Nr IX/17/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2017 r.
18.01.2017 więcej
Uchwała Nr IX/16/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Powiatu Krośnieńskiego
18.01.2017 więcej