Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr IX/40/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2018 r.
22.01.2018 więcej
Uchwała Nr IX/91/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2018 r.
12.12.2017 więcej
Uchwała Nr IX/29/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego
na 2018 rok
12.12.2017 więcej
Uchwała Nr IX/28/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2018 - 2024
12.12.2017 więcej