Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 231/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2004 rok
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 230/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2004 rok
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 229/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie organizacji robót publicznych w Starostwie Powiatowym
w Krośnie
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 228/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2005
rok
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 227/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania w
części dotyczącej zbędnego dla Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego w Krośnie udziału w działce nr 2968/20
położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej tj. lokalu
znajdującego się na parterze budynku usytuowanego na tej
działce
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 226/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu powiatu i nazwy
"Powiat Krośnieński"
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 225/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2004 r.
w sprawie przekazania samochodu marki "Nysa" z Zespołu Szkół
Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju do Zespołu
Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 224/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2005
rok
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 223/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2004 rok
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 222/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2004 rok
23.08.2016 więcej