Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 231/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2004 rok
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 230/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2004 rok
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 229/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie organizacji robót publicznych w Starostwie Powiatowym
w Krośnie
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 228/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2005
rok
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 227/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania w
części dotyczącej zbędnego dla Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego w Krośnie udziału w działce nr 2968/20
położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej tj. lokalu
znajdującego się na parterze budynku usytuowanego na tej
działce
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 226/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu powiatu i nazwy
"Powiat Krośnieński"
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 225/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2004 r.
w sprawie przekazania samochodu marki "Nysa" z Zespołu Szkół
Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju do Zespołu
Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 224/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2005
rok
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 223/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2004 rok
23.08.2016 więcej
Uchwała Nr 222/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2004 rok
23.08.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się