Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 346/05 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
na I, II, III i IV kwartał 2005 roku
03.08.2016 więcej
Uchwała Nr 345/05 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany określenia układu wykonawczego budżetu
Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok
03.08.2016 więcej
Uchwała Nr 344/05 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok
03.08.2016 więcej
Uchwała Nr 343a/05 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2005 roku
w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu do czynności
prawnych polegających na podpisaniu umowy o kredyt
długoterminowy
03.08.2016 więcej
Uchwała Nr 343/05 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany określenia układu wykonawczego budżetu
Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok
03.08.2016 więcej
Uchwała Nr 342/05 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok
03.08.2016 więcej
Uchwała Nr 340/05 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany określenia układu wykonawczego budżetu
Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok
03.08.2016 więcej
Uchwała Nr 339/05 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok
03.08.2016 więcej
Uchwała Nr 338/05 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2006 rok
03.08.2016 więcej