Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 13/06 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany określenia układu wykonawczego budżetu
Powiatu Krośnieńskiego na 2006 rok
25.07.2016 więcej
Uchwała Nr 12/06 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2006 rok
25.07.2016 więcej
Uchwała Nr 11/06 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany określenia układu wykonawczego budżetu
Powiatu Krośnieńskiego na 2006 rok
25.07.2016 więcej
Uchwała Nr 10/06 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2006 rok
25.07.2016 więcej
Uchwała Nr 9/06 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli
25.07.2016 więcej
Uchwała Nr 8/06 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
25.07.2016 więcej
Uchwała Nr 7/06 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany określenia układu wykonawczego budżetu
Powiatu Krośnieńskiego na 2006 rok
25.07.2016 więcej
Uchwała Nr 6/06 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2006 rok
25.07.2016 więcej
Uchwała Nr 5/06 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
25.07.2016 więcej
Uchwała Nr 4/06 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany określenia układu wykonawczego budżetu
Powiatu Krośnieńskiego na 2006 rok
25.07.2016 więcej