Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 169/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie przekazania do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie
nakładów poniesionych na wzmocnienie nawierzchni i przebudowy
dróg
15.07.2016 więcej
Uchwała Nr 168/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Historycznego - Pałac w
Dukli
15.07.2016 więcej
Uchwała Nr 167/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2007 rok
15.07.2016 więcej
Uchwała Nr 166/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok
15.07.2016 więcej
Uchwała Nr 165/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2007 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za wyżywienie i
zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju
15.07.2016 więcej
Uchwała Nr 164/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2007 roku
w sprawie przekazania nakładów poniesionych na renowację
elewacji budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem
15.07.2016 więcej
Uchwała Nr 163/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 grudnia 2007 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
15.07.2016 więcej
Uchwała Nr 162/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 grudnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Domu Dziecka im.
Janusza Korczaka w Długiem
15.07.2016 więcej
Uchwała Nr 161/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2007 rok
15.07.2016 więcej
Uchwała Nr 160/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok
15.07.2016 więcej