Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 321/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie realizacji projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji
mieszkańców gmin wiejskich” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich
29.06.2016 więcej
Uchwała Nr 320/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2008 rok
29.06.2016 więcej
Uchwała Nr 319/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2008 rok
29.06.2016 więcej
Uchwała Nr 318/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2008 rok
29.06.2016 więcej
Uchwała Nr 317/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2008 rok
29.06.2016 więcej
Uchwała Nr 316/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian do Programu Naprawczego Domu
Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem
29.06.2016 więcej
Uchwała Nr 314/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie przekazania nakładów poniesionych na wzmocnienie
nawierzchni i przebudowy dróg i mostów do Powiatowego Zarządu
Dróg w Krośnie
29.06.2016 więcej
Uchwała Nr 313/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu
aktywności zawodowej mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek
pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach
wiejskich
29.06.2016 więcej
Uchwała Nr 312/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie realizacji projektu pn. „Podniesienie zdolności
zatrudnienia drogą podniesienia poziomu aktywności zawodowej”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek
pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach
wiejskich
29.06.2016 więcej