Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 321/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie realizacji projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji
mieszkańców gmin wiejskich” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich
29.06.2016 więcej
Uchwała Nr 320/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2008 rok
29.06.2016 więcej
Uchwała Nr 319/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2008 rok
29.06.2016 więcej
Uchwała Nr 318/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2008 rok
29.06.2016 więcej
Uchwała Nr 317/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2008 rok
29.06.2016 więcej
Uchwała Nr 316/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian do Programu Naprawczego Domu
Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem
29.06.2016 więcej
Uchwała Nr 314/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie przekazania nakładów poniesionych na wzmocnienie
nawierzchni i przebudowy dróg i mostów do Powiatowego Zarządu
Dróg w Krośnie
29.06.2016 więcej
Uchwała Nr 313/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu
aktywności zawodowej mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek
pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach
wiejskich
29.06.2016 więcej
Uchwała Nr 312/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie realizacji projektu pn. „Podniesienie zdolności
zatrudnienia drogą podniesienia poziomu aktywności zawodowej”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek
pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach
wiejskich
29.06.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się