Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 8/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym 2010 jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin
płatności upływa w roku następnym
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr 7/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie opłat za wyżywienie i
zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr 6/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2010 rok
01.06.2016 więcej
Uchwała nr 5/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych dla Powiatowego
Zarządu Dróg w Krośnie
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr 4/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg nie
będących drogami publicznymi do kategorii dróg gminnych
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr 3/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z miejsc
noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dukli przy
Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr 2/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2010 rok
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr 1/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2010 rok
01.06.2016 więcej
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr 663/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego
usytuowanego w budynkach położonych w Krośnie przy ul.
Paderewskiego 2 i 4
01.06.2016 więcej