Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 559/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 7 maja 2018 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi
zlokalizowanej na działkach o nr ew. 252 i 403 w m. Moderówka
do kategorii drogi gminnej
10.05.2018 więcej
UCHWAŁA NR 558/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 7 maja 2018 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
10.05.2018 więcej
UCHWAŁA NR 557/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 7 maja 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie ruchomego majątku trwałego
przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
10.05.2018 więcej
UCHWAŁA NR 556/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 7 maja 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2018 rok
10.05.2018 więcej
UCHWAŁA NR 555/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2018 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
10.05.2018 więcej
UCHWAŁA NR 554/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2018 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia
postępowania na realizację zadań publicznych w 2018 roku z
zakresu rehabilitacji społecznej zlecanych fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym
10.05.2018 więcej
UCHWAŁA NR 553/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
10.05.2018 więcej
UCHWAŁA NR 552/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 roku
w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie
10.05.2018 więcej
UCHWAŁA NR 551/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zlecanych
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
10.05.2018 więcej
10.05.2018 więcej
12345