Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 519/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń
zlokalizowanych w piwnicy budynku przy ul. Lewakowskiego 27b w
Krośnie na potrzeby Caritas Archidiecezji Przemyskiej
25.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR 518/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2018 roku
w sprawie przekazania składników majątkowych dla Zespołu
Szkól Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu - Zdroju
25.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR 517/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2018 roku
w sprawie przekazania składników majątkowych dla Zespołu
Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
25.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR 516/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2018 roku
w sprawie przekazania składników majątkowych dla Zespołu
Szkół w Iwoniczu
25.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR 515/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2018 roku
w sprawie przekazania upoważnień kierownikom jednostek
organizacyjnych.
25.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR 514/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2018 roku
w sprawie szczegółowego planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały budżetowej na 2018 rok
25.01.2018 więcej