Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 290/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 06 maja 2020 roku
w sprawie przekazania zakończonych inwestycji drogowych do
Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie
08.05.2020 więcej
UCHWAŁA NR 289/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie obniżenia wysokości czynszu najmu, w związku z
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem
epidemii
08.05.2020 więcej
08.05.2020 więcej
UCHWAŁA NR 287/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2020 roku
w sprawie obniżenia wysokości czynszu najmu, w związku z
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem
epidemii
08.05.2020 więcej
UCHWAŁA NR 286/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2020 roku
w sprawie obniżenia wysokości czynszu najmu, w związku z
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem
epidemii
08.05.2020 więcej
UCHWAŁA NR 285/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2020 roku
w sprawie obniżenia wysokości czynszu najmu w celu obniżenia
negatywnych skutków ekonomicznych związanych z obowiązującej
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemią
koronawirusa
08.05.2020 więcej
UCHWAŁA NR 284/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2020 roku
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie
Gminy Dukla do kategorii dróg gminnych
08.05.2020 więcej
UCHWAŁA NR 283/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu
Krośnieńskiego
08.05.2020 więcej
UCHWAŁA NR 282/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu
ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w
Krośnie przy ul. Lewakowskiego 27b, stanowiących własność
Powiatu Krośnieńskiego
08.05.2020 więcej
08.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się