Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 340/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
03.08.2020 więcej
UCHWAŁA NR 339/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
03.08.2020 więcej
UCHWAŁA NR 338/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
lokalu usytuowanego na działce będącej w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
03.08.2020 więcej
UCHWAŁA NR 337/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2020 rok
03.08.2020 więcej
UCHWAŁA NR 336/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie obniżenia wysokości czynszu najmu w celu obniżenia
negatywnych skutków ekonomicznych związanych z obowiązującym
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii koronawirusa
28.07.2020 więcej
UCHWAŁA NR 335/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
28.07.2020 więcej
UCHWAŁA NR 334/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego
28.07.2020 więcej
UCHWAŁA NR 333/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie zbycia lokalu nr 1 przy ul. Paderewskiego 2 i 4 w
Krośnie, stanowiącego własność Powiatu Krośnieńskiego
28.07.2020 więcej
UCHWAŁA NR 332/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych do
Zespołu Szkół w Iwoniczu
28.07.2020 więcej
UCHWAŁA NR 331/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2020 rok
28.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się