Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 431/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych do
Zespołu Szkól Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu- Zdroju
07.01.2021 więcej
UCHWAŁA NR 430/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych do
Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
07.01.2021 więcej
UCHWAŁA NR 429/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych do
Zespołu Szkół w Iwoniczu
07.01.2021 więcej
UCHWAŁA NR 428/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych do
Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu
07.01.2021 więcej
UCHWAŁA NR 427/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych do
Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w
Iwoniczu
07.01.2021 więcej
UCHWAŁA NR 426/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu powiatu
krośnieńskiego
07.01.2021 więcej
UCHWAŁA NR 425/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025
07.01.2021 więcej
07.01.2021 więcej
UCHWAŁA NR 423/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków
07.01.2021 więcej
UCHWAŁA NR 422/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie
Gminy Miejsce Piastowe do kategorii dróg gminnych
07.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się