2015-12-09

Wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych

Wykaz wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie naprawa nawierzchni dróg, w ramach usuwania skutków powodzi – Dyrektor Winter – Biuro ds. usuwania skutków powodzi przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

1) Droga 1999R Dukla - Lubatowa.

2) Droga 1996R Chyrowa – Tylawa.

3) Droga 1005R Haczów – Wróblik Szlachecki.

4) Droga 2115R Puławy przez wieś.

Łączna kwota dofinansowania – 500.000 zł

 

W ramach planu likwidacji osuwisk Powiat Krośnieński złożył wniosek do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Zarządzania Kryzysowego o dofinansowanie zadania: „Likwidacja osuwiska w ciągu drogi 1001R Rogi – Lubatówka – Lubatowa w m. Lubatowa.

Wnioskowana kwota dofinansowania – 510.000 zł.

 

Sekretarz Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przyznał dofinansowanie na usuwanie skutków powodzi w 2004 r. dotację w kwocie 290.000 zł. Wkład własny Powiatu wynosi: 72.500 zł. Do realizacji przyjęto następujące zadania:

1) Odbudowa nawierzchni drogi nr 1999R Dukla - Lubatowa, na kwotę 100.000zł.

2) Odbudowa nawierzchni drogi nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska na kwotę 200.000 zł.

3) Odbudowa nawierzchni drogi nr 2005R Haczów - Wróblik Szlachecki na kwotę 32.500 zł.

4) Odbudowa nawierzchni drogi nr 2007R Milcza - Besko na kwotę 30.000 zł.

 

Powiat Krośnieński złożył wniosek pt. „Śladami Aleksandra Fredry” do konkursu „Kultura na prowincji” organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi.

 

Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Sikorska
Osoba, która przekazała informację: Elżbieta Sakowska
Data: 21.04.2004r.